Κυριακή Ιαν 17
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Ιωσήφ

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:372
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 134
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Ιωσήφ
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
20αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται όρθιος μέχρι λίγο πιο κάτω από τη μέση, στραμμένς ελαφρά προς τα αριστερά. Γέρνει το κεφάλι προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ το βλέμμα κατευθύνεται σε αόριστο σημείο. Με το δεξιό δέεται και στο αριστερό κρατεί κρίνα. Ο χιτώνας του είναι πράσινος, το ιμάτιο καστανό-φαιό. Το πρόσωπο πλάθεται με καστανούς και μπεζ τόνους και αποδίδεται νατουραλιστικά. Ο φωτοστέφανος χρυσός, ο κάμπος γαλαζωπός.
Με καφέ κεφαλαία επιγραφή επάνω: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ.
Καφέ ταινία περιβάλλει την παράσταση.