Τρίτη Σεπ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πάνορμος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:339
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 122
Όνομα Μνημείου Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πάνορμος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Αρχάγγελος εικονίζεται όρθιος, ολόσωμος θριαμβευτής. Στο δεξί χέρι κρατεί σπαθί, ενώ στο αριστερό, υψωμένο ψηλά, κρατεί την ψυχή ως βρέφος. Φορεί πράσινο χιτώνα, στρατιωτικό φολιδωτό θώρακα και κόκκινο μανδύα. Πατεί επάνω σε ετοιμοθάνατο. Ο κάμπος είναι χρυσός, ενώ το έδαφος πράσινο σκούρο.
Επιγραφές, επάνω, με κόκκινα: ο άρχ Μιχαήλ ο πάνορμος.
Η εικόνα περιτρέχεται από γραπτή καφέ και κόκκινη ταινία.