Събота Сеп 19
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Църквата "Св. Георги" в Потамос

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:33
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 15-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0020
Име на паметника Църквата "Св. Георги" в Потамос
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Наименование на местоположението Потамос в Еврос
Дата на построяване
1804сл. Хр.
Кратко описание -