Τετάρτη Οκτ 20
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Βημόθυρο (Δεξιό)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:314
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ξυλόγλυπτο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 270
Όνομα Μνημείου Βημόθυρο (Δεξιό)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η Παναγία παριστάνεται γονατιστή μπροστά σε γραφείο με ανοιχτό βιβλίο επάνω. Φορεί λαδοπράσινο χιτώνα, καφε-κόκκινο μαφορίο. Από επάνω κατέρχεται το Άγιον Πνεύμα με μορφή περιστεριού. Το δάπεδο με ορθογώνιες καφέ πλάκες. Γραπτές κουκίδες ορίζουν τον φωτοστέφανο επάνω στον λαδοπράσινο κάμπο.
Με μαύρα μικρά η επιγραφή: "Ο Ευαγγελισμός- της Θεοτόκου". Πίσω από την Παναγία η ημερομηνία: "1919_Μαΐου 10".
Επάνω στην απόληξη ο Θεός-Πατήρ ευλογεί με τα δύο χέρια.
Μαύρη γραπτή ταινία περαιβάλλει την παράσταση.