Τετάρτη Μαϊ 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ταμείον Ανθολογίας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:309
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Βιβλίο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΚΕΙΜ 7
Όνομα Μνημείου Ταμείον Ανθολογίας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1837 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Περιέχει μαθήματα Εσπερινού,Όρθρου,Μεγάλης Τεσσαρακοστής και Πάσχα.

Σημείωμα του ιδιοκτήτη με χρονολογία 1896.