Δευτέρα Σεπ 20
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Κώδιξ των εν Αίνω Σχολείων

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:305
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Βιβλίο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΚΕΙΜ 41
Όνομα Μνημείου Κώδιξ των εν Αίνω Σχολείων
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
Από 1779 μ.Χ.
Μέχρι 1882 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή "Κώδηξ των εν Αίνω Σχολείων".Πρακτικό ενεργειών της Σχολικής εφορείας και Δημογερόντων για τη λειτουργία και διαχείριση της περιούσιας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Αίνου.Περιλαμβάνει και καταστατικό Λειτουργείας Σχολείων της Αίνου. Ο Μητροπολίτης Αίνου(1877-1889) και μετέπειτα Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως Άνθιμος Ζ΄ Τσάτσος(1827-1913) αναφέρεται ως πρόεδρος Εφοροδημογεροντίας.