Τρίτη Ιουν 02
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Ελευθέριος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:304
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 117
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Ελευθέριος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1926 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται όρθιος, μετωπικός, απ' το ύψος των μηρών και πάνω. Ευλογεί με το δεξί χέρι, το οποίο έχει μεταλλική επένδυση, ενώ με το αριστερό κρατεί χρυσόδετο κλειστό Ευαγγέλιο. Φορεί ανοιχτό γαλάζιο στιχάριο με καφέ επιμάνικα, κόκκινο φελώνιο, γκριζοπράσινο επιτραχήλιο και φαιοκίτρινο ωμοφόριο με σταυρούς. Από το λαιμό κρέμεται εγκόλπιο. Ο προπλασμός του προσώπου σε λαδοπράσινους τόνους με μπεζ φωτίσματα. Ο κάμπος της εικόνας σε καφέ και μπλε. Ο φωτοστέφανος είναι χρυσός και φέρει ίχνη μεταγενέστερης επένδυσης. Επιγραφές επάνω με κεφαλαία: Ο ΆΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. Κάτω δεξιά με μικρά κευκά: "Αφιέρωμα Ν[....]ραγκάκη/ εξ Ηρακλείου Κρήτης/ [..] Ιουλίου 1926.
Η εικόνα περιτρέχεται από γραπτή μαύρη ταινία.