Τετάρτη Ιουν 03
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Βημόθυρο (Δεξιό)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:303
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ξυλόγλυπτο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 269
Όνομα Μνημείου Βημόθυρο (Δεξιό)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
12 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ξυλόγλυπτο βημόθυρο. Στο μέσον, μέσα σε οβάλ διάχωρα, που ορίζονται από ξυλόγλυπτη ταινία η οποία αποδίδει σχηματικό βλαστό και ημισφαιρικά σχήματα, παράσταση του Ευαγγελισμού. Η Παναγία παριστάνεται γονατιστή μπροστά σε γραφείο με ανοιχτό βιβλίο (ψαλτήριο). Δέεται με τα δύο χέρια. Φορεί μπλε χιτώνα, κόκκινο μαφόριο με εσωτερική πράσινη όψη και λευκό μαντίλι στο κεφάλι. Επάνω, μέσα σε δέσμη φωτεινών ακτίνων το Άγιον Πνεύμα με μορφή περιστεριού. Πίσω Της μπλε βήλο. Στο βάθος καφέ-καστανό κτίριο με ανοιχτό παράθυρο από το οποίο διακρίνεται φυσικό τοπίο. Το έδαφος λαδοπράσινο. Με κίτρινα κεφαλαία: " ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ".
Ολόκληρη η υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτεται από ξυλόγλυπτους βλαστούς, άνθη και πουλιά. Στο χώρισμα παριστάνεται αετός, που στηρίζει φυλλοφόρο ψευδοκίονα με ιωνικό κιονόκρανο. Στην επάνω ζώνη και στο ημικύκλιο αποδίδεται βλαστός και άνθη. Στην άνω απόληξη κεφαλή λέοντος. Στο μέσον μαύρος σταυρός και από κάτω σε πλαίσια η χρονολογία με ανάγλυφους χαρακτήρες: "1844".