Παρασκευή Νοε 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Νικόλαος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:300
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 115
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Νικόλαος
Αρμόδιος φορέας ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται όρθιος, μετωπικός, απ' το ύψος των μηρών και πάνω. Ευλογεί με το δεξί, ενώ στο αριστερό κρατεί ασημόδετο κλειστό Ευαγγέλιο. Φορεί πορτοκαλί στιχάριο με σκούρες κόκκινες πτυχές και ασημένια επιμάνικα και τραχηλιά, μπλε φελώνιο με σκούρες πτυχές και ασημένιο επιγονάτιο και εγκόλπιο. Φορεί επίσης ανοιχτό γαλάζιο ωμοφόριο με δύο ασημένιους σταυρούς. Ο προπλασμός του προσώπου σε καφέ σκούρο με πολύ αχνά φώτα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται μ' ένα κύκλο στο χρυσό κάμπο. Μέσα σε γκριζόλευκες και μπλε νεφέλες το Μάτι του Θεού, μέσα σε ασημένιο τρίγωνο απ' το οποίο εγχάρακτες ακτίνες φωτός εκπέμπονται προς τον Άγιο.
Επιγραφή, επάνω, με κεφαλαία: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Κάτω αριστερά και δεξιά επιγραφή με λευκά, διά χειρός/ Νικολάου Ψάλτη.
Την εικόνα περιτρέχει διπλή γραπτή ταινία μαύρου και ασημί χρώματος.