Τετάρτη Οκτ 20
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Τριώδιο και Πεντηκοστάριον

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:274
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Βιβλίο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΚΕΙΜ 30
Όνομα Μνημείου Τριώδιο και Πεντηκοστάριον
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Το Τριώδιο είναι το πρωτεύον βιβλίο της ομωνύμου περιόδου και ακολουθείται η τάξη που καθορίζεται σ' αυτό. Περιλαμβάνει τις Ακολουθίες της περιόδου αυτής. Επιπλέον περιλαμβάνει ύμνους και βιβλικά αναγνώσματα γιά την κάθε μέρα της περιόδου της Μ. Σαρακοστής.
Το Πεντηκοστάριον περιλαμβάνει τις Ακολουθίες της αντίστοιχης περιόδου καθώς και τα αναστάσιμα τροπάρια.

Υπάρχει σημείωμα στη στάχωση.