Πέμπτη Ιαν 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Τρεις Ιεράρχες

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:270
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 107
Όνομα Μνημείου Οι Τρεις Ιεράρχες
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Οι τρεις Ιεράρχες παριστάνονται όρθιοι, ολόσωμοι. Αριστερά ο Μέγας Βασίλειος, στο μέσον ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και δεξιά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Φορούν αρχιερατικές στολές πλούσια διακοσμημένες με χρυσογραφίες. Με το δεξιό τους χέρι ευλογούν, ενώ με το αριστερό κρατούν Ευαγγέλιο. Έχουν μείνει υπολείματα χρυσού στους φωτοστεφάνους. Λόγω των εκτεταμένων απολεπίσεων δεν είναι δυνατή μια πιο λεπτομερής περιγραφή. Ο κάμπος γκριζογάλανος.
Την παράσταση περιβάλλει γραπτή κόκκινη ταινία.