Παρασκευή Μαϊ 29
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Tρεις Ιεράρχες

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:264
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 106
Όνομα Μνημείου Οι Tρεις Ιεράρχες
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 19αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 20 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Παριστάνονται οι τρεις Ιεράρχες όρθιοι, ολόσωμοι. Αριστερά ο Μέγας Βασίλειος, στο μέσον ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μετωπικός και δεξιά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι αρχιερατικές τους στολές είναι πλούσια κοσμημένες με χρυσογραφίες και φυτικά μοτίβα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κρατεί με το αριστερό ποιμαντική ράβδο και οι άλλοι δύο Ευαγγέλια με πολύτιμη στάχωση. Τα ενδύματά τους σε τόνους μπλε, κόκκινο, πράσινο, γκρίζο και ώχρας. Οι φωτοστέφανοι χρυσοί. Κάμπος επάνω λαδοπράσινος, κάτω καφέ-μπεζ-γκρίζος. Επιγραφή: "οι τρεις ιερλαρχαι" και οι βραχυγραφίες Β(ασίλειος), Ι(ωάννης) και Γ(ρηγόριος) με λευκό.
Λεπτή καφέ γραπτή ταινία περιβάλλει την παράσταση.