Παρασκευή Μαϊ 29
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Τρεις Ιεράρχες

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:262
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 105
Όνομα Μνημείου Οι Τρεις Ιεράρχες
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
26-1-1769 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Οι τρεις Ιεράρχες παριστάνοται όρθιοι, ολόσωμοι και μετωπικοί, με αρχιερατική ενδυμασί. Αριστερά ο Μέγας Βασίλειος, στο μέσον ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και δεξιά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ευλογούν με το δεξιό, ενώ στο αριστερό κρατούν κλειστό Ευαγγέλιο με πολύτιμη στάχωση. Ο Μέγας Βασίλειος φορεί κόκκινο στιχάριο με χρυσές ανταύγειες και χρυσοκέντητα επιμάνικα, βαθύ πράσινο φελώνιο με κιτρινωπέ πτυχές, χρυσοκέντητο επιτραχήλιο και επιγονάτιο και φαιό ωμοφόριο με τρεις περίτεχνους σταυρούς. Ο Ιεράρχης είναι μεσήλικας και μακρυγένης. Επάνω και δίπλα από τον Άγιο επιγραφή με λευκά τονισμένα κεφαλαία και μικρά: " Ο ΆΓΙΟΣ/ ΒΑΣΙ/ΛΕΙΟΣ ο μέγας". Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος φορεί ωχροπράσινο στιχάριο με χρυσοκέντητα επιμάνικα, βαρύτιμο κόκκινο χρυσοκέντητο σάκκο με χρυσοποίκιλτες παρυφές, χρυσοκέντητο επιτραχήλιο και επιγονάτιο και γκριζωπό ωμοφόριο με τρεις περίτεχνους μαύρους σταυρούς. Ο Ιεράρχης είναι μεσήλικας με λιγοστή γενειάδα. Επάνω και δίπλα του όμοια επιγραφή: "Ο ΑΓΙΟΣ/ ΙΩ/ΑΝΝΗΣ ο χρυσόστομος". Ο Άγιος Γρηγόριος φορεί γαλάζιο στιχάριο με χρυσές ανταύγειες και χρυσοκέντητα επιμάνικα, ρόδινο φελώνιο, χρυσοκέντητο επιτραχήλιο, επιγονάτιο και φαιό ωμοφόριο με τρεις περίτεχνους κόκκινους σταυρούς. Ο Ιεράρχης είναι γέροντας, με λευκή πλούσια γενειάδα. Επάνω και δίπλα του όμοια επιγραφή: " Ο ΆΓΙΟΣ/ ΓΡΗΓΟ/ΡΙΟΣ ο θεολόγος". Τα στρογγυλά πρόσωπα πλάθονται σε ωχροπράσινο προπλασμό. Τα χαρακτηριστικά αποδίδονται με λαδοπράσινο και καφέ, μπεζ και ρόδινοι τόνοι για το σάρκωμα. Τα ζυγωματικά του προσώπου αποδίδονται με καφέ-καστανές καμπύλες γραμμές. Πάνω σε ωχροπράσινο προπλασμό, ομάδες από λεπτές μαύρες, καφέ ή λευκές παράλληλες γραμμές αποδίδουν την κόμμη και τη γενειάδα. Οι φωτοστέφανοι είναι εγχάρακτοι στο χρυσό κάμπο και κοσμούνται από εμπίεστους ρόδακες. Ο κάμπος είναι λαδοπράσινος.
Στο κάτω μέρος της εικόνας, επιγραφή σε μία σειρά με μαύρα μικρά: "Διά συνδρομής, του κυρ κομμηνάκη, αψξθ΄.Ιανουαρίου κστ΄.
Την παράσταση περιβάλλει γραπτή μαύρη ταινία.