Κυριακή Ιαν 17
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Άγιοι Πάντες

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:257
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 26
Όνομα Μνημείου Οι Άγιοι Πάντες
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η εικόνα είναι δίζωνη. Η επάνω ζώνη καταλαμβάνει τα 2/3 της εικόνας. Επάνω, μέσα σε μεγάλο γραπτό κύκλο, εγγεγραμμένο το τετράγωνο γραπτό πλαίσιο, απόδίδεται το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας. Διακρίνεται αυγόσχημο πλαίσιο -"μαντόρλα"-, σχηματισμένη από φτερωτά κεφάλια αγγέλων που περικλείει την Αγία Τριάδα, φαίνεται μόνο η μορφή του Υιού. Οι μορφές της Παναγίας αριστερά και του Ιωάννη του Προδρόμου δεξιά, σε στάση δέησης φαίνονται καθαρά. Χοροί Αγγέλων, Αρχαγγέλων, Προφητών, Αγίων, Μαρτύρων πλαισιώνουν το κεντρικό θέμα. Ο κάμπος της παράστασης χρυσός. Στα σφαιρικά τρίγωνα μεταξύ του κύκλου και του τερταγώνου οι τέσσερις Ευαγγελιστές με τα σύμβολά τους.
Στην κάτω ζώνη η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας πιθανώς συνεχίζεται, με το θέμα του φτωχού Λαζάρου στο δεξιό άκρο, που μπαίνει στον Παράδεισο για να αναπαυθεί στους κόλπους του Αβραάμ.