Δευτέρα Ιαν 25
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Χαράλαμπος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:249
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 101
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Χαράλαμπος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται ένθρονος και μετωπικός. Ευλογεί με το δεξιό και με το αριστερό στηρίζει στο γόνατό του κλειστό Ευαγγέλιο. Φορεί λαδοπράσινο στιχάριο, ρόδινο φελόνιο με χρυσοποίκιλτη τραχηλιά, επιμάνικα, επιτραχήλιο και επιγονάτιο. Προπλασμός καφέ, μπεζ για το σάρκωμα. Ο φωτοστέφανος χρυσός. Ο θρόνος του ξυλόγλυπτος, πλατύς. Αποδίδεται με παχιές γραμμές που με αδέξιο τρόπο παριστάνουν σκαλίσματα. Επάνω, επιγραφή με μαύρα κεφαλαία: "Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ".