Κυριακή Μαϊ 31
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας (εκκλησιαστικής)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:246
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Βιβλίο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΚΕΙΜ 17
Όνομα Μνημείου Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας (εκκλησιαστικής)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1866 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Υπάρχουν ονόματα ιδιοκτητών του βιβλίου στο εμπροσθόφυλλο.