Σάββατο Σεπ 18
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Κυριακοδρόμιον

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:229
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Βιβλίο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΚΕΙΜ 10
Όνομα Μνημείου Κυριακοδρόμιον
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1885 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Περιέχει την ερμηνεία των αποστολικών αναγνωσμάτων, δηλαδή των Πράξεων των Αποστόλων και των επιστολών του Αποστόλου Παύλου καθώς και ομιλίες πάνω σε αυτά τα αναγνώσματα.