Κυριακή Ιαν 17
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Στιχάριο διακόνου

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:211
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ιερατικό Άμφιο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΑΜΦ 5
Όνομα Μνημείου Στιχάριο διακόνου
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ποδήρης χιτώνας με φαρδιά συνήθως μανίκια από πολύτιμα υλικά με πολύτιμα διακοσμητικά θέματα και παραστάσεις.

Αφαιρείται το βάθος μετά τον σχεδιασμό των περίτεχνων φυτικών μοτίβων δίδοντας την εντύπωση αναγλύφου.