Вторник Сеп 22
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Church of St. Anastasia in Anastasia

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:199
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 04-04-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0069
Име на паметника Church of St. Anastasia in Anastasia
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Наименование на местоположението -
Дата на построяване
13вексл. Хр.
Кратко описание Three-aisled basilica. It dates to the 13th century with later expansion. Beneath it there is a vaulted Roman tomb.