Τρίτη Οκτ 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Νικόλαος Νεοχωρούδας (Γενίκοϊ)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:19
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 03-11-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου CHURCH0012
Όνομα Μνημείου Άγιος Νικόλαος Νεοχωρούδας (Γενίκοϊ)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Όνομα τόπου Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης
Χρονολόγηση κατασκευής
Από 1890 μ.Χ.
Μέχρι 1915 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ένα από τα σχετικά μεγάλα χωριά της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης (658 κάτοικοι στα 1905) το Γενίκοϊ είχε ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο (κτίσμα μεταξύ 1890-1915), που καταστράφηκε από πυρκαγιά στα 1957 και στη θέση ανηγέρθηκε ο ομώνυμος ενοριακός ναός. Δυστυχώς λόγω της πυρκαγιάς διεσώθησαν ελάχιστα από τα κινητά κειμήλια της παλαιότερης εκκλησίας.