Παρασκευή Νοε 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Επισκοπική Μίτρα

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:179
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ιερατικό Άμφιο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΑΜΦ 36
Όνομα Μνημείου Επισκοπική Μίτρα
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η μίτρα κοσμείται από επιρραμμένες χρυσοκέντητες ταινίες που σχηματίζουν σταυρό, στο θολωτό μέρος και όμοια σχηματικά άνθινα επιθήματα και ημιπολύτιμους λίθους. Στο εμπρός μέρος δικέφαλος εστεμμένος και κοσμημένος με κόκκινη και διάφανη υαλόμαζα. Σε τέσσερα οβάλ διάχωρα που ορίζονται από χρυσοκέντητη άμπελο και σειρά από λίθους από διάφανη υαλόμαζα παριστάνονται οι Ευαγγελιστές σε προτομή. Τα ονόματά τους με κόκκινα κεφαλαία σε σλαβική γλώσσα.