Събота Сеп 19
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Church of the Archangels in Rodolivos

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:167
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 04-04-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0066
Име на паметника Church of the Archangels in Rodolivos
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп
Наименование на местоположението -
Дата на построяване
119вексл. Хр.
Кратко описание Three-aisled basilica