Τρίτη Σεπ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Σταυρός Τέμπλου

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:154
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ξυλόγλυπτο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 240
Όνομα Μνημείου Σταυρός Τέμπλου
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Επάνω σε χρυσό κάμπο παριστάνεται ο Εσταυρωμένος. Φορεί λευκό περίζωμα και έχει χρυσό ένσταυρο φωτοστέφανο. Το ακάνθινο στεφάνι αποδίδεται περίτεχνα. Η μορφή πλάθεται με μαλακό λαδοπράσινο προπλασμό, τα σαρκώματα σε τόνους μπεζ, κίτρινους και καφέ. Καστανοπράσινες ππινελιές διαγράφουντα χαρακτηριστικά. Επάνω σε βαθυκάστανο προπλασμό ομάδες από μαύρες και καφέ γραμμές αποδίδουν τη μακτιά κόμμη και το διχαλωτό γένι. Βραχυγραφία με κόκκινα: ΙΣ ΧΣ.
Στις απολήξεις των κεραιών παριστάνονται τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Κρατούν τα Ευαγγέλιά τους με την αντίστοιχη αρχή. Από επάνω με κόκκινα κεφαλαία οι βραχυγραφίες: "Μ και ΜΡ" αριστερά και δεξιά του οριζοντίου ξύλου του σταυρού και "ΙΩ και ΛΚ" πάνω και κάτω στο κάθετο ξύλο του σταυρού.
Ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο και ξυλόγλυπτη ταινία με φυτικά κοσμήματα περιτρέχει τον σταυρό. Στις απολήξεις των κεραιών ξυλόγλυπτα κρινάνθεμα.