Δευτέρα Ιαν 25
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ξυλόγλυπτη επίστεψη φορητής εικόνας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:119
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ξυλόγλυπτο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 233
Όνομα Μνημείου Ξυλόγλυπτη επίστεψη φορητής εικόνας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ξυλόγλυπτη επίστεψη εικόνας. Μέσα σε διάχωρο, που ορίζεται από φυτικά μοτίβα, παριστάνεται ο Χριστός Παντοκράτορας από το ύψος των μηρών και πάνω. Ευλογεί με το δεξιό χέρι και κρατεί την σφαίρα του κόσμου στο αριστερό. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής έχει εκπέσει. Επάνω, αριστερά και δεξιά από το διάχωρο, παριστάνονται δύο ανθρώπινες μορφές με πλάτη προς αυτό. Κάτω, πάνω σε δύο διάτρητες "βάσεις", αποδίδονται ισάριθμα πουλιά (αετοί;), που στρέφουν το κεφάλι προς τα πίσω