Четвъртък Дек 12

 1. Основна информация
 2. Класификация
 3. Идентификация
 4. Документация
 5. Корелации
 6. Права
 7. Ресурси

-

print all


 • Код
  Код -
  Други кодове
  Източник / Произход
 • Име
  Име на паметника -
  Източник / Произход
 • Институция
  Асоциирана институция ILSP/R.C. Атина


 • Група • Произход / Местоположение
  Наименование на местоположението -
  Адрес
  Префектура
  Държава
  Координати X1
  Координати X2
  Координати Y1
  Координати Y2
  Координати Z1
  Координати Z2
  Метод за измерване
  Точност на измерването
  Геодезическа координатна система
  Бележки
  Местоположение на картата
 • Кратко описание
  Кратко описание -


 • Измервания

 • Надпис / Знак • Състояние