Τετάρτη Οκτ 20

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 77
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Οι Άγιοι εικονίζονται έφιπποι να βαδίζουν σε φυσικό τοπίο. Φορούν στρατιωτική ενδυμασία και συνομιλούν. Σε πρώτο επίπεδο ο Άγιος Γεώργιος φορεί μπλε χιτώνα και κόκκινο μανδύα, που ανεμίζει πίσω αριστερά. Η πανοπλία του σώζεται ελάχιστα. Κρατεί το ακόντιο με το δεξιό και το χαλινάρι του γκριζόλευκου αλόγου με το αριστερό. Ο Άγιος Δημήτριος στρέφεται προς τον Άγιο Γεώργιο. Κρατεί με το αριστερό το ακόντιο. Φορεί χρυσή πανολία και μπλε μανδύα. Το άλογό του καφέ-κόκκινο. Προπλασμός καφέ, μπεζ-ρόδινα φωτίσματα. Οι χρυσοί φωτοστέφανοι ορίζονταιμε δύο γραπτούς κύκλους, κόκκινο και λευκό, επάνω στον γαλαζωπό κάμπο. Επάνω, με μικρά λευκά οι επιγραφές: "ο άγιος Γεώργιος - ο άγιος Δημήτριος".
  Κάτω από το δεξί πόδι του Αγίου η χρονολογία: 1866.
  Ανάμεσα στα μπροστινά πόδια των αλόγων: "ΔΓ".
  Η παράσταση περιβάλλεται από γραπτή λευκή γραμμή και πορτοκαλί ταινία.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Μέτρια
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -