Σάββατο Ιαν 23

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Άγιος Νικόλαος Περιθωρίου

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός CHURCH0027
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Άγιος Νικόλαος Περιθωρίου
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Περιθώρι Δράμας
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Τρίκλιτη βασιλική


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης