Παρασκευή Ιαν 15

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Αρτοφόριο

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 255
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Αρτοφόριο
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Ξυλόγλυπτο εξάπλευρο αρτοφόριο με παραστάσεις του Χριστού ως Αμνού εμπρός και Ιεραρχών στις άλλες πέντε πλευρές. Το γαλάζιο και λευκό χρώμα στο ξύλινο μέρος του αρτοφορίου είναι μεταγενέστερα. Στη σημερινή του μορφή, που έχει γίνει συντήρηση, οι παραστάσεις σις έξι πλευρές είναι οι ίδιες, ενώ το υπόλοιπο αρτοφόριο είναι σε χρώμα λαδί(μεταγενέστερα γαλάζιο) και επιχρυσωμένο στους έξι κίονες καθώς και σε όλα τα "μπαρόκ" μοτίβα τα οποία έχει(τα οποία μετά καλύφθηκαν με άσπρο χρώμα). Η απόληξή του με χρυσό επίσης και στην κορυφή του φέρει χρυσό σταυρό. Οι Ιεράρχες φέρουν αρχιερατική ενδυμασία και κρατούν είτε στο αριστερό είτε στο δεξιό κλειστά χρυσόδετα Ευαγγέλια με πολύτιμες σταχώσεις.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -