Δευτέρα Ιαν 20

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Μονή Χορταΐτου

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός MONAST0003
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Μονή Χορταΐτου
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Χορτιάτης Θεσσαλονίκης
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Βασιλική μονή, αφιερωμένη στην Θεοτόκο, ίδρυμα του 11ου αι. Γνωστή σήμερα μόνον από πηγές. Στον οικισμό του Χορτιάτη, πλησίον της μονής, διατηρούνται ερείπια του οχυρωματικού περιβόλου της μονής, αλλά και μία εκκλησία, πιθανόν ο κοιμητηριακός ναός του μοναστηριακού συγκροτήματος. Ο ναός, αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, είναι ο μοναδικός οκταγωνικός ναός της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Εκτός της σπουδαιότητας της αρχιτεκτονικής του μνημείου, αντίστοιχα αξιομνημόνευτος είναι ο σωζόμενος τοιχογραφικός διάκοσμος, που χρονολογείται στο β΄ μισό του 12ου αι. (Κομνήνεια τέχνη).


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης