Κυριακή Δεκ 08

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Αγία Παρασκευή Ξηροκρήνης

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός CHURCH0009
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Αγία Παρασκευή Ξηροκρήνης
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Ο ναός, που σχετίστηκε με το δυτικό νεκροταφείο των ορθοδόξων χριστιανών της πόλης, θεμελιώθηκε στα 1897 και εγκαινιάστηκε το 1914, μετά την απελευθέρωση της πόλης. Αρχιτεκτονικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί έχει το σχήμα του σταυρού∙ είναι ο «πρώτος νεοβυζαντινός με νεοκλασικό ένδυμα ναός της Θεσσαλονίκης» (Θ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου). Τα νεοκλασικά στοιχεία βρίθουν στο ναό τόσο εξωτερικά όσο και στην εσωτερική διακόσμησή του. Στο ναό φυλάσσεται σειρά δεσποτικών εικόνων τέμπλου και άλλων φορητών εικόνων – οι περισσότερες παραγγελία σε περιώνυμο αγιογραφικό οίκο του Αγίου Όρους περί το 1901.


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης