Κυριακή Νοε 29

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Η Αγία Παρασκευή

print all


 • Κατασκευη
  Φάση κατασκευής -
  Περιγραφή κατασκευής
  Σχετιζόμενο πρόσωπο -
  Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
  Χρονολόγηση κατασκευής
  19αιώνας μ.Χ.
  Ιστορική περίοδος -
  Τόπος κατασκευής
  Τεχνική κατασκευής
  Αρχιτεκτονικός τύπος
  Υλικά κατασκευής
  Κατάσταση ολοκλήρωσης
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις


  Κατασκευη
  Φάση κατασκευής Αρχική
  Περιγραφή κατασκευής -
  Σχετιζόμενο πρόσωπο -
  Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
  Χρονολόγηση κατασκευής
  αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
  Από 19αιώνας μ.Χ.
  Μέχρι 20 μ.Χ.
  Ιστορική περίοδος -
  Τόπος κατασκευής -
  Τεχνική κατασκευής Αυγοτέμπερα, προετοιμασία χωρίς ύφασμα
  Αρχιτεκτονικός τύπος
  Υλικά κατασκευής Ξύλο
  Κατάσταση ολοκλήρωσης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -

 • Χρήση

 • Διακόσμηση • Επέμβαση
  Είδος επέμβασης Συντήρηση
  Θέση επέμβασης
  Περιγραφή επέμβασης -
  Σχετιζόμενο πρόσωπο -
  Σχετιζόμενος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
  Χρονολόγηση διακόσμησης
  1998 μ.Χ.
  Τεχνική επέμβασης
  Υλικά επέμβασης
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -

 • Συντήρηση

 • Απόκτηση / Κατοχή • Θέσεις
  Είδος θέσης Μόνιμη
  Θέση Έκθεση
  Χρόνος
  1998 μ.Χ.
  Παρατηρήσεις Αριθμός Θέσης: [Επεξήγηση] 7.37

 • Μετακίνηση

 • Δανεισμός