Σάββατο Φεβ 29

  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

4Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κατηγορία μορφής Αρχιτεκτονικό μέλος
Κατηγορία χρήσης Καλλωπισμός
Κατηγορία κατασκευής Λαξευτό
Κατηγορία θέσης Καθεδρικός ναός
Μαρτύριο
Αρχιτεκτονικός τύπος Ελεύθερος σταυρός
Παρατηρήσεις 7