Πέμπτη Οκτ 22

  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ναός της Παναγίας Κοσμοσώτειρας ΦερώνΚατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κατηγορία μορφής Ναός
Κατηγορία χρήσης Λατρεία
Κατηγορία κατασκευής Κτιστό
Κατηγορία θέσης Μοναστηριακός ναός
Αρχιτεκτονικός τύπος Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο
Παρατηρήσεις -