Вторник Юни 02


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:584
Заглавие -
Име на оригиналния файл -
Цифрово представяне ΚΕΙΜ31.jpg
Описание -
Език Гръцки
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс