Четвъртък Окт 21


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:40
Заглавие Сандански, Църквата "Св. Георги", стенопис "Цветница"
Име на оригиналния файл 31-08 A (1).jpg
Цифрово представяне 31-08 A (1).jpg
Описание Разположен е върху северната стена на църквата.
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс