Събота Май 30


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:38
Заглавие Ковачевица, Църквата "Св. Никола", иконостас
Име на оригиналния файл Kovachevica (9).jpg
Цифрово представяне Kovachevica (9).jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс