Петък Май 29


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:150
Заглавие Avantas, Rock Church of St. Theodores, the Royal Doors
Име на оригиналния файл IMG_4226.JPG
Цифрово представяне IMG_4226.JPG
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс