Събота Сеп 19
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Църквата "Успение Богородично" в Банско

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:82
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 19-02-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0054
Име на паметника Църквата "Успение Богородично" в Банско
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението Банско
Дата на построяване
Кратко описание Църквата е просторна еднокорабна сграда с притвор. Намира се в гробищния парк на северния край на града. Тя е направена от каменни и плоски тухли. Сградата е дълбоко вкопана в земята. Апсидата е полукръгла и сравнително малка. Има два входа – на западната стена на притвора и в югозападния ъгъл на наоса.
Не е известно кога е построена църквата. Има графити върху камъните на южната фасада на наоса, датиращи от 1593, 1711, 1737 и 1774 г. Сградата е реконструирана по-късно.
Огромното вътрешно пространство е слабо осветено от вратички и прозорци.