Παρασκευή Ιαν 22
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Αρτοφόριο

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:235
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ιερό Σκεύος


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 255
Όνομα Μνημείου Αρτοφόριο
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ξυλόγλυπτο εξάπλευρο αρτοφόριο με παραστάσεις του Χριστού ως Αμνού εμπρός και Ιεραρχών στις άλλες πέντε πλευρές. Το γαλάζιο και λευκό χρώμα στο ξύλινο μέρος του αρτοφορίου είναι μεταγενέστερα. Στη σημερινή του μορφή, που έχει γίνει συντήρηση, οι παραστάσεις σις έξι πλευρές είναι οι ίδιες, ενώ το υπόλοιπο αρτοφόριο είναι σε χρώμα λαδί(μεταγενέστερα γαλάζιο) και επιχρυσωμένο στους έξι κίονες καθώς και σε όλα τα "μπαρόκ" μοτίβα τα οποία έχει(τα οποία μετά καλύφθηκαν με άσπρο χρώμα). Η απόληξή του με χρυσό επίσης και στην κορυφή του φέρει χρυσό σταυρό. Οι Ιεράρχες φέρουν αρχιερατική ενδυμασία και κρατούν είτε στο αριστερό είτε στο δεξιό κλειστά χρυσόδετα Ευαγγέλια με πολύτιμες σταχώσεις.