Събота Сеп 19

 1. Основна информация
 2. Класификация
 3. Идентификация
 4. Документация
 5. Корелации
 6. Права
 7. Ресурси

Църквата "Успение Богородично" в Банско

print all


 • Код
  Код CHURCH0054
  Други кодове
  Източник / Произход
 • Име
  Име на паметника Църквата "Успение Богородично" в Банско
  Източник / Произход
 • Институция
  Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп


 • Група • Произход / Местоположение
  Наименование на местоположението Банско
  Адрес
  Префектура
  Държава
  Координати X1
  Координати X2
  Координати Y1
  Координати Y2
  Координати Z1
  Координати Z2
  Метод за измерване
  Точност на измерването
  Геодезическа координатна система
  Бележки
  Местоположение на картата
 • Кратко описание
  Кратко описание Църквата е просторна еднокорабна сграда с притвор. Намира се в гробищния парк на северния край на града. Тя е направена от каменни и плоски тухли. Сградата е дълбоко вкопана в земята. Апсидата е полукръгла и сравнително малка. Има два входа – на западната стена на притвора и в югозападния ъгъл на наоса.
  Не е известно кога е построена църквата. Има графити върху камъните на южната фасада на наоса, датиращи от 1593, 1711, 1737 и 1774 г. Сградата е реконструирана по-късно.
  Огромното вътрешно пространство е слабо осветено от вратички и прозорци.


 • Измервания

 • Надпис / Знак • Състояние